obrázek bezpečnosti

Problematika GDPR a jak ji využít

V současné době se v médiích objevuje velké množství článků, které popisují problematiku GDPR. Bohužel mám pocit, že většina těchto článků nemá objektivní pohledna GDPR. Problematika ochrany osobních údajů je v nich vytržena z kontextu a zaměřují se pouze na zveličování tohoto opatření a jeho administrativní dopady na subjekty, které osobní data zpracovávají. Pohled z praxe Pojďme se na to podívat…